Baikeru simbolika: Choppers krusts

Baikeru simbolika: Choppers krusts

Kāds sakars CHOPPERS krustam ar Maltas krustu, kristietību, vai, piemēram, Jums kāds "gudrelis" kādreiz ir jautājums, ar nacistisko Vāciju? 

Ievadam... 

Krusts tā simetriskās vienkāršības dēļ kā simbols jau tika izmantots arī pirms kristietības. Piemēram, ir spekulācijas, kas saista krustu ar astronomisku vai kosmoloģisku simboloģiju, kas ietver "četrus elementus" vai kardinālos punktus, vai arī vertikālās debess ass un  zemes horizontālās ass polu vienotību. Kristietībā krusts ir simbols, kas pieņemts, lai atgādinātu kristiešiem par Jēzus krucificēšanu un augšāmcelšanos. 

 

Reliģiskām pārliecībām, uzskatiem, ticībai, attieksmēm ir bijusi liela loma gan konfliktos, karā, gan dalījumos - savējie/svešie, ticīgais/ neticīgais vai pagāns, vai draugs/ ienaidnieks: no aizvēsturiskiem laikiem līdz mūsdienām. Tā kā reliģiskie uzskati ietekmē militārās savienības un sociālpolitiskos procesus un pārmaiņas, diez gan saprotams, ka reliģisko simboliku izmanto visu veidu militārajā jomā. Cīnoties par "taisnīgumu" (ticību, brīvību utt.) ir tikai loģiski, ka daži no pasaules cienījamākajiem militārajiem apbalvojumiem satur reliģiskus simbolus. Lai gan krusts tiek izmantots vairākās variācijās, tas ir visplašāk izmantotais reliģiskais simbols militārajā dekorācijā. Protams, arī "reliģisko" simboliku izmanto ne tikai reliģiskās vai militārās apvienībās kā atpazīšanas vai godināšanas zīmi, bet arī, lai pausto vienojošo, uzsverot mērķi vai brālību. Varētu teikt, ka spekulācijas vai interpretācijas par izcelsmi ir viena lieta, bet simbolu praktiskais pielietojums un nozīme mūsdienās - pavisam jau kas cits. 

 

Cross pattée 

(fr. v. cross pattéecross patty vai cross Pate, arī cross formée/formycroix pattée vai Tatzenkreuz). Burtiski no franču valodas nozīmē - krusts ar kājām. 

 

Krustpate ir krusta veids, kura centrā līknes ir šaurākas, bet, izejot no centra līknes ir izliektas un perimetrā paplašinās. 

Dzelzs krustu diezgan bieži sajauc ar Maltas krustu. Katra krusta forma faktiski attīstījās no krusta cross pattéeCross pattée divas pamatformas vai variācijas: 1) Teitoņu bruņinieku --> Maltas krusts un 2) Dzelzs krusts. 

Dzelzs krusts saglabā faktisko krusta formu, bet Maltas krustam centrā ir dziļāki V tipa iegriezumi, kas veido Maltas bruņinieku astoņstaru krustu. Būtiskā atšķirība starp Maltas un Dzelzs krustiem ir to nozīmē un vietā vēsturē. Turklāt jāņem vērā, ka arī  Cross pattée ir tikai viena no daudzajām krusta formu variācijām. 

 

Maltas krusts 

Maltas krusts ir krusts, kas veidots no četrām taisnām līnijām ar smailām bultiņām, kas satiekas to punktos un kuru galus veido ievilkts" v "). Lielākoties ir melns ar baltu vai sarkanu. 

 

Maltas krusta izcelsmi lielākoties saista ar Maltas ordeni. Maltas bruņinieku (Sv. Jāņa ordeņa) izcelsmi var izsekot līdz hospitāļu/ tā laika "slimnīcu" mūku grupai, kas ceļotājiem ceļojot cauri bīstamajai Sīrijas teritorijai, sāka piedāvāt bruņotu pavadoņu palīdzību. Maltas ordeņa vēsture ir izsekojama līdz Hospitāliešu brālības izveidošanai Pirmā Krusta kara pirmsākumos, bet militārais ordenis Palestīnā izveidojās laikā no 1126. līdz 1140. gadam. Šajā laikā organizāciju sāka dēvēt gan par Hospitāliešu ordeni, gan par Sv. Jāņa ordeni. Pēc 1307. gada Hospitāliešu ordenis iebruka Bizantijas impērijai piederošajā Rodas salā un pēc vairāku gadu karadarbības to anektēja, uz salu tika pārcelts Ordeņa konvents. 1530. gadā Sv. Romas impērijas imperators Kārlis V nodeva Jeruzalemes Svētā Jāņa hospitāļa bruņinieku ordenim Maltas arhipelāgu.  Sv. Jāņa bruņinieki jeb  Maltiešu ordenis valdīja Maltā no 1530.-1798. gadam. 

Maltas krusts, kuru 1530. gadā pārņēma Maltā Jeruzalemes SV. Jāņa bruņinieki, pārņemot salas, ir kļuvis par Maltas kultūras un mantojuma neatņemamu sastāvdaļu, kā arī par maltiešu ļoti lolotu simbolu.   

Lai gan Maltas krusts ir vispazīstamākajā veidā saistīts ar Maltas bruņiniekiem, kā arī ar pašu Maltu kā valsti, tiek uzskatīts, ka pats maltiešu krusta simbols radies no krustojuma, kas līdzīgs krustam, kas atrasts uz monētām, kas kaltas Amalfi (Itālijas republikā) 11. gadsimtā. 

Maltas krusts, ko oficiāli pieņēma Svētā Jāņa bruņinieku hospitālisti 1126. gadā, stilistiski ir tāds pats kā krusta karos izmantotais krusts, kad tas tika identificēts kā “kristīgā karavīra” simbols: tā astoņi punkti apzīmē astoņus pienākumus vai bruņinieku centienus, proti, “dzīvot patiesībā, ticēt, nožēlot grēkus, pierādīt pazemību, mīlēt taisnīgumu, būt žēlsirdīgiem, sirsnīgiem un cēlsirdīgiem, un izturēt vajāšanas”. Laika gaitā astoņi punkti arī nozīmēja ordeņa pārstāvētās astoņas valodas (jeb “mēles”, bet faktiski nacionālās grupas). 

Maltas krusts ir Suverenā Maltas militārā ordeņa simbols, kas joprojām pastāv (un darbojas kā starptautiska medicīniskās un humānās palīdzības organizācija). Mūsdienās krusts attēlo astoņas svētības, proti, SV. Jāņa ordeņa biedram/palīgam jābūt: vērīgam, taktiskam, atjautīgam, veiklam, nepārprotamam, nediskriminējošam, neatlaidīgam un līdzjūtīgam. Maltas krusts ir arī ugunsdzēsēju varonības un drosmes zīme. 

 

Dzelzs krusts 

 

 

No visiem militārajiem krustiem bēdīgi slavenākais ir Vācijas DZELZS KRUSTS (ar svastiku pa vidu un 1939. gadu lejā). Pateicoties totalitārisma šausmām, genocīdam, Ādolfa Hitlera "ļaunuma" personalizācijai, nacisma ideoloģijai, Dzelzs krusta simbolikai ir izveidojusies negatīva konotācija. Tomēr, vai tad krusts kā tāds un kā simbols ir pie kaut kā vainojams? 

Pirms negatīvās konotācijas izveidošanas: krusts - svastika - totalitārisms, "citādā" ienīšana, krusts militārajā jomā ir bijis krāšņa medaļa, kas simbolizēja drosmi un varonību. Šķiet, ka pēdējo gadu desmitu laikā tas atgriežas kā drosmes un "brālību" simbols. 

 

Dzelzs krusta zīme apzināti tika veidota tā, lai tā līdzinātos Teitoņu (Vācu) ordeņa krusta formai, kas to sasaistīja ar senu un mītisku vācu varonības vēstures periodu, kas iesniedzas krusta karu laikmetā. Atšķirībā no citu valstu augstākajiem apbalvojumiem Dzelzs krusta dizains bija atturīgs, bez dārgakmeņiem un tikai ar nelielu dārgmetāla piejaukumu – ordenis bija no tērauda, ar sudraba malu apdari. 

Dzelzs krusts bija Prūsijas karalistes, pēc tam Vācijas Impērijas augstākais militārais apbalvojums. To 1813.gada 10.martā dibināja Prūsijas karalis Frīdrihs Vilhelms III  saistībā ar vācu atbrīvošanās cīņām no Napoleona I  varas. Interesanti, ka pirmo Dzelzs krustu Frīdrihs Vilhelms III piešķīra savai mirušajai sievai Meklenburgas–Štrēlicas Luīzei (iespraudumam: laikam baikeri teiktu – supportam). Dzelzs krustu piešķīra visu rangu militārpersonām par izciliem nopelniem Napoleonu karos - par drosmi, varonību, vadību, neatkarīgi no to izcelsmes, un to atjaunoja ikreiz, kad Prūsija vai Vācijas Impērija bija iesaistījusies karā. 

1870. 19. jūlijā Dzelzs krustu  sakarā ar vācu–franču karu atjaunoja Prūsijas karalis un vēlākais Vācijas Impērijas pirmais ķeizars Vilhelms I. Sākoties Pirmajam pasaules karam, Dzelzs krustu atjaunoja Vācijas ķeizars Vilhelms II. Otrā pasaules kara laikā Dzelzs krustu par militāru apbalvojumu atkal ieviesa Ādolfs Hitlers, kurš Pirmā pasaules kara laikā (1914) pats bija apbalvots ar Dzelzs krusta II šķiru.  

 

 

 

No 1939. gada 1.septembra dzelzs krustu sāka piešķirt par oficiālu vācu atzinības zīmi ar tobrīd četrām šķirām (augšupejoši: II šķiras Dzelzs krusts, ar melni-balti-sarkanu lentu, Eisernes Kreuz II. Klassemit schwarz-weis-rotem Band; I šķiras Dzelzs krusts, piespraužams, Eisernes Kreuz I. KlasseSteckkreuz; Dzelzs krusta Bruņinieka krusts, Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes; Dzelzs krusta LielkrustsGroßkreuz des Eisernen Kreuzes). 

 

1957. gadā Vācijas Federatīvajā Republikā (VFR) pieņēma Likumu par ordeņiem (Gesetz über TitelOrden und Ehrenzeichen), kas noteica Otrā pasaules kara laikā piešķirto Dzelzs krustu nomaiņu ar tādiem, kuros nebija attēlota nacionālsociālistiskās Vācu Impērijas (Trešā reiha) simbolika un atļāva šādu Dzelzs krustu publisku nēsāšanu. Kopš VFR prezidenta Teodora Heisa (Theodor Heuss) rīkojuma 1956.gadā stilizētu Dzelzs krusta  emblēmu par atpazīšanas zīmi izmanto Vācijas armija – bundesvērs. 

 

 

Kā ar Chopperiem? 

 

Lielākoties Chopperu krusts tiek saistīts ar Maltas krustu, tomēr gan Dzelzs krustam, gan Maltas krusta pamatā ir krusta -  cross pattée - forma. Varētu teikt, ka uzsvars tiek likts uz Maltas krustu, pirmkārt, brālības dēļ, otrkārt, lai izvairītos no jel kādām negatīvām konotācijām ar nacistisko Vāciju. Tomēr, jāņem vērā, ka kopš 1957. gada arī dzelzs krustu var nēsāt (protams, bez ietvertas nacionālsociālistiskās Vācu Impērijas (Trešā reiha) simbolikas). "Maltas" Krusts kā zīme/simbols uz Harley Davidson sāka parādīties pagājušā gadsimta 60. gadu vidū. Baikeri sāka pieņemt maltas krustu kā goda, drosmes un lojalitātes simbolu, ar uzsvaru uz brālību! 

 

Vēstures annāles ir iespējams dažādi interpretēt, izraut no konteksta, izveidot mistifikācijas, naida kurināšanai starp savējiem/ svešiem utt., kurš tad ir īstais baikeru simbols -  Maltas krusts vai Dzelzs krusts vai pamatforma -  Cross pattée, vai tikai tāds, kuram pa vidu lieliem izceltiem burtiem rakstīts "CHOPPERS"?   Lai nu kā būtu - krusts baikeru dzīvesstilā šodien nozīmē to, ka jūs esat daļa no chopperubaikeru aprindām, brālības, pasaules ainas, DZĪVESSTILA, neatkarīgi no tā, vai pats braucat, līdzbraucat vai atbalstat moto draugus.  - Chopperu Krusts ir moto dzīvesstila vienotības simbols, pat, ja sevi dēvējat par vientuļo vilku... 

Iepriekšējais ziņojums Jauns ziņojums

Komentāri

Pieveinot komentāru

choppers